IABR 2016 – Atelier Rotterdam

Rotterdam, NL

Gaat de maakeconomie stad en regio veranderen?

Rotterdam

IABR

Op de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam van 2016 stond de ‘Next Economy’ centraal. Projectatelier Rotterdam maakte een ontwikkelingsperspectief voor de stad en de regio dat werd gepresenteerd in Fenixloods II.

De Rotterdamse regio is nu nog een onsamenhangende lappendeken van verschillende maakmilieus en op zichzelf staande economische sectoren. Het Projectatelier ontdekte dat de regio echter meer dan andere gebieden de potentie heeft om verschillende milieus met elkaar te verbinden. Hierdoor ontstaat een maakeconomie die een robuuste regionale economie ondersteunt en kan aanhaken op internationale netwerken.

Onder de titels ‘Highstreets Revisited’, ‘Learning City’, ‘Gro.Li.Wo.’, ‘Circular Landscapes’ en ‘Making Public’ werden vijf ingrediënten benoemd die de Rotterdamse regio productiever maken en voorbereiden op de ‘Next Economy’.

How to (re)develop a making economy for the region?

Incoherent patchwork of ‘making mileus’

Numerous large sectors facing end of their life cycle

Develop an ecosystem of a making-economy

Quadruple helix: a landscape of stakeholders & actors and their level of interest

Patches of making: an overview of typical productive environments

Use the historic highstreets to create experimental productive spaces close to home

Highstreets form the backbone of productive patches that interconnect them

Allowing for production at ground floor spaces turns a typical shopping street into a vibrant productive place

Cluster productive activities around a theme to promote exchanges and stimulate innovation

Learning City case study: Food

Learning City case study: Share, Match, Learn. Increase the likelihood of unexpected encounters

Start your business from home: which multinational did not start from a garage?

Circular Landscapes: fossil fuels face the end of their life-cycle. The port needs to become circular

Potential cross-over from the biobased food sector can drive the renewal of the chemical industry

Developing the North Sea into a renewable energy landscape

Recycling port for 3D printing industry

Making Public: proudly presenting local produce

String balances in the Next Economy

 

 

 

 

IABR 2016 – Atelier Rotterdam

Tijdens de 2016 editie van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) stond de ‘Next Economy’ centraal. De Zwarte Hond leverde verschillende bijdragen. Daan Zandbelt leidde het Projectatelier ‘Rotterdam: De Productieve Stad’. Jeroen de Willigen was in zijn hoedanigheid als stadsbouwmeester van Groningen betrokken bij diverse programmaonderdelen van het projectatelier uit deze stad.

De centrale stelling van het Projectatelier ‘Rotterdam: De Productieve Stad’ was dat (ook) lokale makers belangrijk zijn voor de transitie naar de ‘Next Economy’. Nieuwe technologieën maken het mogelijk om ketens van productie en consumptie meer lokaal te organiseren. Door de maakeconomie zichtbaar te maken in de stad, worden de verschillende maak-netwerken versterkt en ontstaan kansen voor samenwerking.

Het projectatelier lanceerde onder meer het concept van circulaire landschappen. Hierin worden de producten van verspreide landschappen verbonden tot één grootschalig, circulair systeem, waarin de kringlopen van afval en energie gesloten zijn.

Een belangrijke conclusie die uit het onderzoek getrokken kon worden, is dat er de afgelopen jaren te zwaar is ingezet op de kenniseconomie. Maar een gezonde kenniseconomie kan niet zonder een maak-economie. Maken leidt tot concrete actie en tastbare vooruitgang.

details

Project
IABR 2016 – Atelier Rotterdam
Locatie
Rotterdam, NL
omvang
Periode
2015-2016
Opdrachtgever
IABR
Discipline
Strategie
Programma
Masterplan
Status
Visie
Fotograaf
Hans Tak, Lotte Stekelenburg, De Zwarte Hond
Meer info
bd@dezwartehond.nl