Kwaliteitsplan Schieveste

Schiedam, NL

Hoe kan je kwaliteit maken als je niet zelf het plan tekent?

Schiedam

Stationsgebied

In Schiedam ligt een van de belangrijkste OV-knooppunten in de zuidelijke Randstad. Dit knooppunt – tussen de rivier de Schie, het spoor en de snelweg – is in de loop der tijd organisch gegroeid, maar dit is wel ten koste gegaan van de verbinding met de stad.

Toen er in 2018 vanuit de markt initiatieven ontstonden om hier woningbouw te realiseren, werd De Zwarte Hond door de gemeente gevraagd om een kwaliteitsplan te maken met publiekrechtelijke toetsingskaders, bedoeld om de toekomstige ontwikkeling van het gebied in goede banen te leiden. De brede kwaliteitseisen zullen niet alleen Schieveste – zoals het initiatief is genoemd – tot een succes maken, maar er ook voor zorgen dat Schiedam als geheel profiteert van de ontwikkeling.

Het kwaliteitsplan geeft de betrokken marktpartijen Synchroon, Dura Vermeer, VolkerWessels Vastgoed en Van Omme & De Groot – verenigd in Ontwikkelcombinatie Schieveste (OCS) – duidelijkheid over de door de gemeente beoogde ruimtelijke ordening. In 2018 hebben de gemeente en OCS een grondreserveringsovereenkomst gesloten voor het plangebied Schieveste. OCS heeft op basis van de in het kwaliteitsplan geformuleerde uitgangspunten een masterplan opgesteld en aangeboden aan de gemeente.

Daarnaast formuleerde De Zwarte Hond ook Aandachtspunten voor Schieveste. Dit document geeft suggesties aan de marktpartij bij het ontwikkelen van het masterplan. Het biedt een overzicht van gedachten die zijn opgekomen bij de Gemeente Schiedam toen zij vanuit haar publieke functie aan de slag is gegaan met de ruimtelijke ordeningskaders voor Schieveste. Het is een document zonder status.

Kwaliteitsplan Schieveste

In Schiedam, tussen Schie, snelweg en spoor, bevindt zich een van de belangrijkste OV-knooppunten in de zuidelijke Randstad. Daar ontstond in 2018 een marktinitiatief voor woningbouw: Schieveste. Samen met de gemeente heeft De Zwarte Hond voor Schieveste in een kwaliteitsplan de uitgangspunten geformuleerd voor het nieuw vast te stellen bestemmingsplan. Centraal hierin stonden kwaliteit voor de locatie en samenhang met de omgeving. Hoe kan deze locatie een impuls geven aan de omliggende gebieden? Wat kan Schieveste voor Schiedam betekenen en andersom?

In het Masterplan dat KuiperCompagnons en Delva inmiddels maakten voor Ontwikkelcombinatie Schieveste (OCS) zijn de door ons voorgestelde verschillende sferen terug te zien, net als onze visie op de voorzieningen (alles in de plint, met een gevarieerd aanbod). Verder heeft de ontwikkelcombinatie flexibiliteit aangebracht in het plan, bijvoorbeeld doordat woningen in de toekomst kunnen worden samengevoegd en er flexibel kan worden omgegaan met parkeeraanbod. Een nieuwe onderdoorgang bij het spoor verbetert de noord-zuidverbinding en dwars door de nieuwe wijk loopt een autovrije, groene ‘enfilade’.

details

Project
Kwaliteitsplan Schieveste
Locatie
Schiedam, NL
omvang
8.5 ha
Periode
2018
Opdrachtgever
Gemeente Schiedam
Discipline
Stedenbouw, Strategie
Programma
Masterplan
Status
Visie
Fotograaf
Visualisatie & luchtfoto: OntwikkelCombinatie Schieveste (OCS)
Meer info
bd@dezwartehond.nl