Masterplan Stadsblokken-Meinerswijk

Arnhem, NL

Is klimaatadaptatie leuk?

Arnhem

Meinerswijk

In 2012 is de gebiedsvisie voor Stadsblokken Meinerswijk vastgesteld. In deze visie is het doel geformuleerd om van het gebied een robuust uiterwaardenpark te maken. Voor een deel van het gebied is deze visie gerealiseerd. De tweede fase behelst de ontwikkeling van het overige deel (grofweg de helft) van het gebied.

In samenwerking met Buro Harro maakte De Zwarte Hond eerst het Masterplan en vervolgens het Voorlopig Stedenbouwkundig Ontwerp & Schetsontwerp Inrichtingsplan (VOSP) van de drie belangrijkste ontwikkelgebieden: het Meinerseiland, de haven van Workum en de ASM haven.

 

Meinerseiland

Haven van Workum

ASM haven

Duingebied op Meinerseiland

De nieuwe nevengeul aan de Rijn laat het Meinerseiland ontstaan

De ontwikkeling van de wijk Malburgen heeft na de oorlog een flinke hap uit het overstromingsgebied van de Rijn genomen. In de vernauwde bedding komt de rivier bij hoog water erg hoog te staan, waardoor het achterland gevaar loopt te overstromen. In 2013 is reeds de nevengeul aan de Malburgsedijk gegraven en een tweede nevengeul ter hoogte van Meinerswijk gaat nu nog meer verlichting brengen.

Het graven van de geul leidt tot het ontstaan van het Meinerseiland. De oevers van dit schiereiland zijn openbaar toegankelijk en het autoverkeer wordt er geminimaliseerd. Nieuwe woningen worden ‘verborgen’ in de bosrand.

Impressie van de nieuwe boulevard in de ASM haven

Impressie van de Haven van Workum

De voormalige ASM haven behoudt zijn industriële karakter en wordt een plek waar je aan het water kunt zitten, een hapje kunt eten en een voorstelling kunt bezoeken. De nieuwe gebouwen voor wonen, werken en horeca worden zorgvuldig tussen de historische relicten, bestaande bomen en bijzondere vergezichten geplaatst.

Het gebied bij de Haven van Workum is nu een afgesloten bedrijventerrein waar aan boten wordt gesleuteld. De haven is momenteel nauwelijks zichtbaar. Het doel is om van deze haven een levendige plek te maken aan het water.

Masterplan Stadsblokken-Meinerswijk

Stadsblokken Meinerswijk is het circa 300 hectare grote uiterwaardenlandschap met enkele (voormalige) industrieterreinen, gelegen aan de zuidzijde van de Rijn, tegenover de Arnhemse binnenstad. In de komende jaren wordt het gebied omgevormd tot een uiterwaardenpark. Een belangrijk onderdeel van de opgave wordt gevormd door een pakket aan waterstandsverlagende maatregelen. Het plan omvat drie ontwikkelgebieden: Meinerseiland, Haven van Workum en de ASM haven. Het ontwerp voor elk van deze gebieden is gebaseerd op bestaande kwaliteiten en wordt gekenmerkt door een aantal doordacht achteloze toevoegingen. We koesteren het informele en stoere karakter van het gebied. Meinerseiland ontstaat door het graven van een nieuwe nevengeul van de Rijn. Het schiereiland wordt opgehoogd, zodat er een glooiend, natuurlijk bebost rivierduin ontstaat. Het gebied bij de Haven van Workum wordt een levendige plek met een jachthaven, nieuwe woongebouwen en een pier met horeca. De voormalige ASM haven wordt met zijn ligging direct tegenover de Arnhemse binnenstad het hart van de nieuwe ontwikkelingen. Het karakter van het industriële verleden zal hier behouden blijven. Een park binnen het park zal dienst doen als festivallandschap.

details

Project
Masterplan Stadsblokken-Meinerswijk
Locatie
Arnhem, NL
omvang
300 ha
Periode
2017
Opdrachtgever
KondorWessels Projecten
Discipline
Stedenbouw
Programma
Masterplannen & Openbare ruimte
Status
Visie
Partners
Buro Harro
Meer info
bd@dezwartehond.nl