Minervahaven Amsterdam

Amsterdam, NL

Hoe maak je een langetermijnplan leuk?

Amsterdam

Minervahaven

In opdracht van het Havenbedrijf en de Gemeente Amsterdam heeft De Zwarte Hond onderzocht hoe in de Minervahaven in de toekomst een gebalanceerde mix tussen wonen en werken kan worden gerealiseerd. Het resultaat hiervan is een concept ruimtelijk en programmatisch kader dat als basis dient voor een nieuw toetsingskader en de herziening van het bestemmingsplan.

De Minervahaven heeft een ruige charme die veel media- en modebedrijven trekt. Doel is om in de toekomst van dit gebied een compleet stuk stad te maken, met diverse woningbouw en behoud van werkgelegenheid.

De Minervahaven heeft een strategische positie ten opzichte van het centrum; binnen de ring en op fietsafstand van het Centraal Station.

Plangebied

Cultuurhistorische elementen

Ontsluiting & aanhaken op de omgeving

Verkaveling & flexibiliteit

Deelgebieden

Markante plekken

Aan één zijde voorzieningen, aan de andere landschappelijke kwaliteit

Straatprofiel

Basisbouwblok

Concept Ruimtelijk Programmatisch Kader (RPK)

Tot 2030 is woningbouw in de Minervahaven niet toegestaan. Dat betekent dat het gewenste gemengde stedelijke gebied pas geleidelijk kan gaan ontstaan. Het is zaak om daar in de komende jaren op voor te sorteren en het Ruimtelijk Programmatisch Kader formuleert de principes die daarbij worden gehanteerd. Het toepassen van deze principes zal ervoor zorgen dat de ruimtelijke ontwikkelingen tot 2030 zo gestuurd worden dat deze binnen de langetermijnambities van Haven-Stad passen.

Cultuurhistorische elementen

Plintprogramma: 287.000 m2

Scholen & zorg (indicatief)

Bouwhoogten: 30-60 m

Voet, fiets & pont (hoofdroutes)

(Mogelijke) Metro-reservering

Auto (hoofdroute & autoluw)

Parkeerring & kansrijke posities garages

Handhaafbaar

Transformeerbaar

Sloopbaar

Groen-blauwe structuur

Door ontwikkelingen nu te sturen passen ze straks in de ambitie voor de lange termijn

Profielen

Gemengd basisbouwblok

Bouwblokkenmatrix

Minervahaven Amsterdam

In de Amsterdamse Minervahaven moeten op een circa 150 ha groot gebied 11.500 woningen en 250.000 m2 niet-woonprogramma worden gerealiseerd. Deze dichtheid is in Nederland ongekend. Conform de pas-op-de-plaats-afspraken uit het collegeprogramma van 2014, is woningbouw tot 2030 echter niet toegestaan. In de periode hierna wordt deze ruimte wel geboden.

Het Ruimtelijk Programmatisch Kader biedt antwoord op de vraag hoe de ontwikkelingen tot 2030 moeten worden gestuurd om te passen in de ambitie voor de lange termijn. Daartoe is een aantal principes geformuleerd. Zo moet bijvoorbeeld alles dat tot 2030 wordt bijgebouwd voldoen aan een van de drie T’s: geschikt voor Toevoegingen (op- en aanbouw), Transformeerbaar, of Tijdelijk.

Het uiteindelijke streven is om een gemengd stedelijk gebied te maken met de stoerheid van de haven en de continuïteit en geborgenheid van de stad. De verhouding in vloeroppervlak zal 80% wonen en 20% niet-wonen zijn. Er zal een extreem lage parkeernorm van 0,2 gelden. Water wordt ingezet als identiteitsdrager. Een nieuw alzijdig fietsnetwerk legt verbindingen met de omliggende recreatiegebieden en het stedelijke gebied.

details

Project
Minervahaven Amsterdam
Locatie
Amsterdam, NL
omvang
150 ha
Periode
2017-2018
Opdrachtgever
Havenbedrijf en Gemeente Amsterdam
Discipline
Strategie
Programma
Masterplan
Status
Visie
Meer info
bd@dezwartehond.nl