München Moosach

München, D

Hoe verdicht je een wijk uit de jaren ’40 op een leefbare manier?

München

Moosach

In een plangebied van circa 35 ha ten zuiden van de Dachauer Straße in München liggen rijvormige woonwijken uit de jaren 1940 tot 1960, met ongeveer 2.700 wooneenheden. Door de lage bebouwingsdichtheid en de lage kwaliteit van de open ruimte is er veel ontwikkelingspotentieel. Het doel is het creëren van een integraal, toekomstbestendig en stedelijk stadskwartier met 900 extra wooneenheden. De wijk moet de principes van de ‘stad van de korte afstanden’ volgen. Bovendien vormt het een nauwe combinatie voor woonruimte voor alle lagen uit de samenleving en een op de behoeften afgestemd aanbod voor de sociale infrastructuur en recreatie.

Het idee is om alle woningen in de richting van de parkachtige open ruimten te plaatsen. Het wonen in het park en in het groen moet gericht zijn op de openbare en privégroenstroken van de afzonderlijke bouwpercelen. Op die manier kan de uitstekende kwaliteit van het gebied en de ligging in het groen voor iedereen toegankelijk worden gemaakt.

Behoud van identiteiten
De waardevolle bestaande gebouwen en het indrukwekkende bomenbestand zullen zoveel mogelijk in stand worden gehouden.

Wonen bij het park
De bestaande groene ruimten zullen met elkaar worden verbonden om een grote stedelijke en levendige open ruimte te vormen. Hierdoor krijgen flats een entree en uitzicht direct op het park.

Verbinding met Moosach
Een wegennetwerk zal de wijk verbinden met Moosach en het omliggende gebied. De straten zullen hier zoveel mogelijk worden vrijgemaakt van gemotoriseerd verkeer en het voetgangersverkeer zal worden aangemoedigd.

‘La verde vita’ leven
De concentratie van gebruiksmogelijkheden in twee stedelijke openbare ruimten bevordert de sociale cohesie in het gebied. Het stimuleert de leefbaarheid van een gemeenschap

Groen, verbonden met behoud van identiteit

Er is bewust aan de woonrand van het park nieuw gecreëerde ontwikkelingsruimte behouden, zodat alle bewoners genieten van het vrije uitzicht op het royale parklandschap. Individuele voortuinen versterken de identificatie van de woningen. De rustige straatruimtes zijn actieve en uitnodigende ontmoetingsruimtes en speelplekken voor alle leeftijdsgroepen. Het waardevolle bomenbestand wordt, op een uitzondering na, volledig in stand gehouden en aangevuld met nieuwe aanplant. Voordat kleinschalige architectuur wordt gesloopt, wordt nagegaan of verder herontwikkeling of verbouwing mogelijk en zinvol is, met het oog op een duurzaam gebruik van bestaande hulpbronnen.

München Moosach

In een plangebied van circa 35 ha ten zuiden van de Dachauer Straße in München liggen rijvormige woonwijken uit de jaren 1940 tot 1960, met ongeveer 2.700 wooneenheden. Door de lage bebouwingsdichtheid en de lage kwaliteit van de open ruimte is er veel ontwikkelingspotentieel. Het doel is het creëren van een integraal, toekomstbestendig en stedelijk stadskwartier met 900 extra wooneenheden.

Het idee is om alle flats te oriënteren op de parkachtige open ruimten. Het wonen in het park en in het groen oriënteert zich op de openbare- en privégroenstroken van de afzonderlijke bouwpercelen. Op die manier komt de kwaliteit van het gebied en de ligging in het groen iedereen ten goede.

Er is bewust aan de woonrand van het park nieuw gecreëerde ontwikkelingsruimte behouden, zodat alle bewoners genieten van het vrije uitzicht op het royale parklandschap. Individuele voortuinen versterken de identificatie van de woningen. De rustige straatruimtes zijn actieve en uitnodigende ontmoetingsruimtes en speelplekken voor alle leeftijdsgroepen. Het waardevolle bomenbestand wordt, op een uitzondering na, volledig in stand gehouden en aangevuld met nieuwe aanplant. Voordat kleinschalige architectuur wordt gesloopt, wordt nagegaan of verder herontwikkeling of verbouwing mogelijk en zinvol is, met het oog op een duurzaam gebruik van bestaande hulpbronnen.

details

Project
München Moosach
Locatie
München, D
omvang
35 ha
Periode
2021
Opdrachtgever
Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Discipline
Stedenbouw
Programma
Masterplan
Status
Visie
Meer info
bd@dezwartehond.nl

thema’s