Stadhuiskwartier Hamburg Wilhelmsburg

Hamburg, DE

Kan een stadsrand identiteit krijgen?

Hamburg

Wilhelmsburg

Door de voorgenomen verplaatsing van een rijksweg ontstaat in de Hamburgse wijk Wilhelmsburg ruimte voor een nieuw stadsdeel dat een verbindende schakel kan worden tussen het stationsgebied en de wijk Reiherstieg. Hiermee kan een impuls worden gegeven aan de diversiteit van de stad.

Fase 1: vóór verplaatsing snelweg

Fase 2: na verplaatsing snelweg

Fase 3: mogelijke toekomstige ontwikkelingen

Wilhelmsburg wordt blauw, groen en divers

Het stedenbouwkundig plan van De Zwarte Hond speelt in op de verschillende kenmerken van de aangrenzende gebieden. Op het voormalige tracé van de rijksweg zal met name de water- en groenstructuur worden versterkt. Het zuidelijke deel, het dichtst bij het stadscentrum, krijgt een stedelijk profiel. In de noordelijke rand is ruimte voor wonen en werken. Het gebied met sportvelden in het oosten wordt omarmd als ‘groene entree’ van de nieuwe wijk.

Het nieuwe hart

Werken en wonen

Maximaliseren van het groen

Sportvelden als entree

Stadhuiskwartier Hamburg Wilhelmsburg

De Hamburgse wijk Wilhelmsburg telt meer dan 50.000 inwoners en ligt op een eiland omringd door de rivier de Elbe. In opdracht van de stad maakte De Zwarte Hond een stedenbouwkundig ontwerp voor een nieuw hart van de wijk, mogelijk geworden door de voorgenomen verplaatsing van de Wilhelmsburger Reichsstraße, die wordt gebundeld met de spoorlijn in het oosten. Er wordt ruimte vrijgemaakt voor in totaal 1.700 nieuwe woningen, waarvan ongeveer 300 voor studenten.

In het plan wordt het gebied van vier kanten ontwikkeld. Het oosten zal sportaccommodaties huisvesten, in het westen worden groen en water versterkt, de zuidkant, waar het raadshuis is gesitueerd, wordt het nieuwe centrum en in het noorden komt een combinatie van wonen en werken. Van noord naar zuid loopt een langzaamverkeersroute voor fietsers en voetgangers.

Omwonenden waren nauw betrokken bij de planvorming. Zij konden tijdens een driedaagse workshop met de deelnemende ontwerpteams discussiëren en zo direct invloed uitoefenen. De wensen van de bewoners hebben geleid tot een grote woningdiversiteit in het ontwerp. Ook de openbare ruimte voldoet zoveel mogelijk aan de wensen van de toekomstige gebruikers.

details

Project
Stadhuiskwartier Hamburg Wilhelmsburg
Locatie
Hamburg, DE
omvang
32 ha
Periode
2015
Opdrachtgever
City of Hamburg
Discipline
Stedenbouw
Programma
Commercieel, Kantoren, Masterplan, Wonen
Status
In ontwikkeling
Fotograaf
IMG+, De Zwarte Hond
Partners
RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten
Meer info
bd@dezwartehond.nl