Orbis (Zuyderland) Medisch Centrum

Sittard-Geleen, NL

Hoe ben je als patiënt het snelst genezen?

Sittard-Geleen

Orbis (Zuyderland) Medisch Centrum

In het jaar 2000 werd Abe Bonnema geconfronteerd met de vraag om een revolutionair, nieuw ziekenhuisconcept te ontwikkelen, een ziekenhuis van de 21e eeuw waarin de patiënt op alle vlakken centraal zou staan. Bonnema kreeg de opdracht, precies omdat hij geen ervaring had met ziekenhuizen. Het concept ziekenhuis kon helemaal opnieuw bedacht worden, zonder de ballast van traditie.

In Orbis staat de patiënt centraal in alle aspecten van de ziekenhuisopname

De ontwikkeling van een nieuw ziekenhuisconcept: vijf jaar voorbereiding en vier jaar bouwen

De beste zorg, met optimale rust, betekent: uitsluitend eenpersoonskamers

Om te compenseren voor de extra ruimte voor de stations (patiëntenkamers en gangen) leveren andere functies ruimte in

Een van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek naar een nieuw ziekenhuisconcept was dat slaap en rust van essentieel belang zijn voor het herstel en welbevinden van patiënten. Dat leidde tot de wens om het ziekenhuis uitsluitend uit te rusten met eenpersoonskamers.

De extra ruimte die daarvoor benodigd was, werd gevonden door een andere organisatie van de ruimte op andere plekken. Het ‘nieuwe werken’ werd ingevoerd: veel ziekenhuispersoneel ruilde zijn eigen kamer in voor een flexibele werkomgeving.

Orbis (Zuyderland) Medisch Centrum

Bij het ontwerpen van Orbis (intussen Zuyderland) Medisch Centrum in Sittard stond de patiënt centraal. Dat klinkt heel logisch, maar het bleek dat consequente handhaving van dit principe heel veel automatismen in het denken overhoop haalde. Het resulteerde in een ziekenhuis met louter eenpersoonskamers, met huiskamers in de gangen waar men elkaar kan ontmoeten en in een bruisend atrium dat het gebouw tot leven brengt.

Gekozen is voor een gebouw met een lineaire structuur, waarbij de as wordt gevormd door een centrale overdekte ‘straat’. Hieraan grenzen alle directe publieks- en patiëntgerichte functies. Deze straat is een overdekt openbaar gebied dat tevens mogelijkheden biedt tot uit- of inbreiding, zonder dat er concessies hoeven te worden gedaan aan de onderlinge relaties tussen de functionele centra. Flexibiliteit was sowieso een kernwoord in het ontwerpproces. Naast volume flexibiliteit (uitbreidbaarheid) is er sprake van ombouwflexibiliteit (de mogelijkheid om functies te kunnen verplaatsen) en ook van zogenaamde initiële flexibiliteit (de vrijheid om in een zo laat mogelijk stadium te beslissen over de definitieve indeling). Ook de keuze voor een technische tussenlaag kwam voort uit flexibiliteitsoverwegingen.

details

Project
Orbis (Zuyderland) Medisch Centrum
Locatie
Sittard-Geleen, NL
omvang
73.850 m²
Periode
2001-2010
Opdrachtgever
Orbis Medisch en Zorgcentrum
Discipline
Architectuur
Programma
Publieke gebouwen, Welzijn
Status
Gerealiseerd
Fotograaf
De Beer Zwarts, Michel Kievits
Meer info
bd@dezwartehond.nl

thema’s