Stationskwartier Assen

Assen, NL

Kan een station twee stadshelften verbinden?

Assen

Stationskwartier Assen

Het belang van de Drentse hoofdstad op de ‘Koningsas’ tussen Groningen en Assen neemt toe en de positie in het netwerk richting Zwolle wordt belangrijker. Om deze nieuwe positie ten volle te kunnen benutten is een goede verankering in het Noord-Nederlandse stedelijke vervoersnet essentieel. Daarvoor was het nodig het station en het stationsgebied te vernieuwen.

Masterplanstudie FlorijnAs

Variantenstudie: ‘Hellend Plein’ versus ‘Korte Tunnel’

De Zwarte Hond maakte eerst de masterplanstudie FlorijnAs en vervolgens het stedenbouwkundig plan voor het stationsgebied. Het doel was om een goede bereikbaarheid voor alle modaliteiten tot stand te brengen en daarbij ook een brug te slaan tussen de twee delen van de stad, aan weerszijden van het spoor.

In een variantenstudie werden twee modellen afgewogen: ‘Hellend Plein’ en ‘Korte Tunnel’. Het tweede model werd gekozen, waarin het autoverkeer ter plaatse van het stationsplein van het maaiveld verdwijnt.

Dit is de nieuwe voordeur van Assen

Het nieuwe stationsgebouw – ontworpen in samenwerking met Powerhouse Company – vormt het spectaculaire sluitstuk van de gebiedsontwikkeling. Het station wordt gemarkeerd door een driehoekige stationskap die de verschillende programmatische onderdelen van het station met elkaar verbindt, en die letterlijk en figuurlijk een brug slaat over de fysieke barrière die de sporen door de stad leggen.

Stationskwartier Assen

Het nieuwe stationsgebouw van Assen is het meest in het oog springende onderdeel van de gebiedsontwikkeling die de bereikbaarheid en groei van de gemeente Assen moet bevorderen (programma FlorijnAs). Het ensemble van baksteen, hout en glas past bij het karakter van de Drentse hoofdstad en zorgt op eenvoudige, maar ook zeer ruimtelijke wijze voor een grootse entree naar de stad. Dit is de nieuwe voordeur van Assen.

De driehoekige stationskap overspant het nieuw uitgebreide spoortraject volledig en vervult daarmee een sleutelrol in het verbinden van de oostelijke en westelijke stadsdelen. De complexe vervoersstromen van het stationsplein zijn opgelost met een nieuwe perrontunnel voor voetgangers, het restaureren en verkorten van de bestaande fietstunnel, een autotunnel en een ondergrondse fietsenstalling voor 2.600 fietsen. Hiermee is een voetgangersvriendelijk stationsgebied gecreëerd met een kwalitatief hoogwaardige groene inrichting, minimale impact van auto’s en een aangename menselijke schaal. Het 3.000 m² grote dak is volledig gemaakt van hout. Dat is een primeur: het is voor eerst in Nederland dat er een overbrugging van het spoor is gerealiseerd in hout.

details

Project
Stationskwartier Assen
Locatie
Assen, NL
omvang
3.015 m²
Periode
2014-2020
Opdrachtgever
Gemeente Assen, ProRail, NS
Discipline
Architectuur, Stedenbouw, Strategie
Programma
Masterplan, Publieke gebouwen
Status
Gerealiseerd
Fotograaf
Sebastian van Damme, Egbert de Boer, Harry Cock, Marcel Ijzerman
Partners
Powerhouse Company
Awards
  • THE PLAN Awards
    Transport
  • BNA Beste Gebouw van het Jaar
    Publieksprijs
  • Nominatie Prix Versailles
    Passenger Stations
Meer info
bd@dezwartehond.nl