Stationsgebied Hilversum

Hilversum, NL

Wat doe je als je de stad wilt repareren?

Hilversum

Stationsgebied

Foto Stadsarchief Hilversum

Het gebied tussen het centrum van Hilversum en het station is ontstaan in 1874, toen het eerste station op afstand van het dorpscentrum werd gebouwd. Van een goede koppeling tussen station en centrum kwam het in de daarop volgende decennia nooit. De aanleg van de Schapenkamp, een drukke verkeersader door het centrum, maakte in de jaren zeventig van de vorige eeuw de scheiding zelfs nog sterker.

In opdracht van de gemeente Hilversum maakten De Zwarte Hond en OKRA Landschapsarchitecten een stedenbouwkundig plan dat het stationsgebied weer verbindt met de historische binnenstad en leven brengt in het omliggende gebied.

 

 

Plangebied

Continuering stedelijk weefsel

Groene openbare ruimtes

Mix van functies

De littekens uit het verleden worden met dit stedenbouwkundig plan hersteld

Het ontwerp breidt de kwaliteiten van het historische centrum zorgvuldig uit tot aan het station en integreert het stationsgebied en het oostelijke deel van Hilversum weer met de binnenstad. Het speelt daarbij in op de bijzondere kenmerken van Hilversum: de menselijke maat, de groene ruimte, levendige straten, de ruim bemeten voetgangersgebieden en het netwerk van openbare pleinen en kleine steegjes.

Stationsgebied Hilversum

Eind negentiende eeuw werd Hilversum aangesloten op het spoornetwerk. Het spoor werd op afstand gelegd van de toenmalige bebouwing. De groei die volgde werd deels opgevangen in het gebied tussen het centrum en het spoortracé. De bebouwing volgde ontginningsstructuren die niet direct logisch aansloten op het weefsel van het bestaande dorp. Een verkeersdoorbraak in de jaren zeventig – de Schapenkamp – verslechterde de ruimtelijke relatie tussen station en centrum. Dit heeft tot op de dag van vandaag grote gevolgen voor het oriëntatiegevoel van bezoekers van Hilversum.

Het nieuwe stedenbouwkundige plan is het passende puzzelstuk dat station en centrum op elkaar laat aansluiten. De kwaliteiten van het historische centrum van Hilversum vormen daarbij de inspiratie: brinken, levendige straten en volop ruimte voor fietsers, voetgangers en groen. Het stedelijk weefsel wordt op een vanzelfsprekende manier richting het station gecontinueerd en binnen de contouren ontstaan nieuwe bouwvolumes die aansluiten op de maat en schaal van het centrum. Door het centrum tot aan het station te continueren, wordt bovendien de oostzijde van Hilversum bij het centrum betrokken.

details

Project
Stationsgebied Hilversum
Locatie
Hilversum, NL
omvang
Periode
2016
Opdrachtgever
Gemeente Hilversum
Discipline
Stedenbouw
Programma
Masterplannen & Openbare ruimte
Status
Visie
Partners
OKRA Landschapsarchitecten BV, Gemeente Hilversum
Meer info
bd@dezwartehond.nl