Stationskwartier Offenburg

Offenburg, D

Stationskwartier Offenburg

In samenwerking met BGMR Landschaftsarchitekten en BPR Künne & Partner heeft De Zwarte Hond in opdracht van de stad Offenburg een stedenbouwkundig ontwerp gemaakt voor het stationskwartier Offenburg. Naast een transformatie van het stationsgebied, omvat het plan ook een integratie van de bushaltes en de revitalisering van het monumentale stationsgebouw.

Het Groene Fietsstation staat voor een plek van innovatie waar verkeersveranderingen, klimaatadaptatie, efficiënt gebruik van hulpbronnen en biodiversiteit samenkomen. In de straatruimten die zijn vrijgemaakt van het individuele verkeer. En in de zijstraten van de gebieden die nog steeds een verkeersbestemming hebben, worden nieuwe boomlocaties en blauwgroene retentieruimten aangelegd. De fiets is het vervoersmiddel van de toekomst: individueel, efficient, gezond en duurzaam. Het station zelf wordt het centrum van de fietscultuur in Offenburg.  Dit wordt bereikt door de aansluiting van de fietstunnel aan de noordkant, het in het station geïntegreerde fietspad, innovatieve serviceaanbiedingen voor de fiets en de directe verbinding met de oude binnenstad.

Alle aankomst- en vertrekpunten van de stadsbussen zijn gegroepeerd rond een langgerekt centraal busplatform. Dit maakt overstappen tussen lijnen mogelijk zonder gevaarlijke rijbanen over te steken. Bussen die niet bij het station eindigen, ondervinden geen vertraging door het passeren van een busstation, maar kunnen in een rechte lijn in noord-zuidrichting rijden. De bushaltes worden bijeengebracht, samen met taxistandplaatsen en het ‘kiss and ride’ verkeer. Daardoor ontstaat rondom het station veel openbare ruimte met een hoge verblijfskwaliteit. De hoofdstraat wordt een stadsboulevard vanaf de ingang van het station tot aan de oude stad, waar openbaar vervoer, fietsers en voetgangers als langzaam verkeer samen worden geleid. Op die manier worden in de stationsomgeving nieuwe ruimten gecreëerd voor de ontwikkeling van interfaces met een affiniteit met het publiek.

 

Stationskwartier Offenburg 1
Stationskwartier Offenburg 2
Stationskwartier Offenburg 3
Stationskwartier Offenburg 4

details

Project
Stationskwartier Offenburg
Locatie
Offenburg, D
omvang
15 ha
Periode
2022
Opdrachtgever
Stadt Offenburg
Discipline
Stedenbouw
Programma
Masterplan
Status
Visie
Partners
BGMR Landschaftsarchitekten, BPR Künne & partner
Meer info
bd@dezwartehond.nl

thema’s