Typhoon Grunobuurt

Groningen, NL

Typhoon Grunobuurt

Het derde blok van de Grunobuurt, Typhoon, is gerealiseerd. De Grunobuurt is ontstaan ten tijde van grote woningnood na de Eerste Wereldoorlog. In 2004 is besloten de wijk grootschalig te vernieuwen; de woningen bleken in een technisch matige staat en de woonkwaliteit was niet naar behoren.

De kwaliteit van het naoorlogse plan was de duidelijk herkenbare eenheid binnen het stedelijk weefsel. Binnen deze eenheid bevond zich een grote variatie aan bijzondere plekken, zowel in de inrichting van de buitenruimte als in de detaillering van de bebouwing. Deze gevarieerde eenheid heeft De Zwarte Hond ook als uitgangspunt genomen voor het nieuwe stedenbouwkundig plan van Grunobuurt Noord.

Het plan wordt gekenmerkt door een ensemble van acht gesloten bakstenen bouwblokken die trapsgewijs oplopen en op verschillende hoeken hoogteaccenten hebben. De eenheid wordt verkregen door eenduidige en herkenbare bouwvolumes. Daarnaast wordt de eenheid versterkt door regels voor de inrichting van de openbare ruimte, de gevelopbouw en de entrees van de bouwblokken. De variatie is gezocht in bijvoorbeeld profielen, detaillering, steensoorten en goothoogten.

Typhoon Grunobuurt 1
Typhoon Grunobuurt 2
Typhoon Grunobuurt 3
Typhoon Grunobuurt 4
Typhoon Grunobuurt 5
Typhoon Grunobuurt 6
Typhoon Grunobuurt 7
Typhoon Grunobuurt 8
Typhoon Grunobuurt 9
Typhoon Grunobuurt 10
Typhoon Grunobuurt 11
Typhoon Grunobuurt 12

details

Project
Typhoon Grunobuurt
Locatie
Groningen, NL
omvang
21.680 m²
Periode
2011-2015
Opdrachtgever
Nijestee
Discipline
Architectuur
Programma
Corporaties, Wonen
Status
Gerealiseerd
Fotograaf
Gerard van Beek
Awards
  • VKG Architectuurprijs
    Nieuwbouw
Meer info
bd@dezwartehond.nl