Werfkwartier Bremerhaven

Wieder, Wieder, Weiter is een stedenbouwkundige strategie voor de herontwikkeling van het Werfkwartier in Bremerhaven. Omdat de toekomstige woningvraag onzeker is in Bremerhaven, is het essentieel om een sterk raamwerk te creëren. Dit raamwerk maakt dat de wijk zich flexibel en stapsgewijs kan ontwikkelen en op een eigen tempo ruimte kan bieden aan een verscheidenheid aan werk- en woonfuncties, afhankelijk van de vraag. Het credo daarbij is dat de stad nooit af is, maar altijd klaar voor gebruik. Of er in de toekomst nu 500 of 5.000 woningen worden ontwikkeld, met dit raamwerk wordt het Werfkwartier weer een inherent onderdeel van de stad en presenteert Bremerhaven zich weer aan het water.

Door verschillende deelgebieden te benoemen binnen het raamwerkplan kunnen deze los van elkaar en van de verschillende eigendomssituaties worden ontwikkeld. Elk gebied heeft en houdt zijn eigen karakter en kan zelfstandig en in eigen tempo groeien.

Het plan laat de kracht zien van een strategie die is gebaseerd op een proces van herontdekken, hergebruiken en doorontwikkelen. De strategie is weliswaar ontwikkeld voor het Werfkwartier van Bremerhaven, maar is veel breder toepasbaar.

Hergebruik van de bestaande infrastructuur biedt ook ruimte aan nieuwe vormen van mobiliteit.

Functies die veel publiek trekken, zoals onderwijs en cultuur, krijgen een plek langs de havenbekkens en geven deze nieuwe betekenis.

Groene oost-westverbindingen maken optimale uitwisseling met de wijk Geestenmünde mogelijk.

Als een programmatische ruggengraat verbindt de oude spoorlijn de stedelijke functies.

Ruimte voor sport en cultuur biedt nieuwe woonkwaliteit in het hart van het Werfkwartier

Ruimte voor wonen en ontspannen op en aan de havenbekkens

details

Project
Werfkwartier Bremerhaven
Locatie
Bremerhaven, D
omvang
140 ha
Periode
2020
Opdrachtgever
Senator voor Economie, Arbeid en Havens
Discipline
Stedenbouw
Programma
Masterplannen & Openbare ruimte
Status
Prijsvraag
Partners
DELVA Landscape Architecture & Urbanism
Meer info
bd@dezwartehond.nl