Rectificatie

Ten onrechte hebben wij gisterenmiddag het Stedenbouwkundigplan voor het Hilversumse stationsgebied gepubliceerd op onze website.

Dat had niet mogen gebeuren, omdat het plan nog niet is goedgekeurd door het College van B&W. Naar verwachting wordt daar pas volgende week een definitief besluit over genomen. Wij bieden hiervoor de direct betrokken partijen onze excuses voor aan.

De Zwarte Hond