REGiONALE 2022: Proefprojecten voor een nieuwe verbinding tussen stad en platteland

"Wij ontwerpen het nieuwe UrbanLand" is het motto van REGiONALE 2022, een ontwikkelingsprogramma voor de Duitse regio OstWestfalen-Lippe (OWL). UrbanLand wil een nieuwe verbinding leggen tussen stad en platteland, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kracht van zowel de stadscentra, de omliggende gebieden, als ook de randgebieden. Het doel is het ontwikkelen van nieuwe manieren van leven op het platteland en werken in de stad of metropool. Met zijn economisch sterke plattelandsgebieden heeft de OWL-regio een groot ontwikkelingspotentieel.

REGiONALEN is een programma van de deelstaat Noordrijn-Westfalen dat belangrijke regionale kwesties aanpakt en strategische ontwikkelingen initieert. Daartoe worden projecten uitgevoerd op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke ontwikkeling, huisvesting, mobiliteit, onderzoek en onderwijs. De Zwarte Hond is gevraagd om voor REGiONALE UrbanLand 2022 pilotprojecten te ontwikkelen op het vlak van de woningbouw.

REGiONALE streeft ernaar om in UrbanLand woonprojecten te initiëren die algemene vragen over de toekomst van onze huisvesting behandelen en tegelijkertijd ingaan op enkele specifieke uitdagingen. Het gaat daarbij om vragen als ‘kunnen we een stedelijke levensstijl los zien van de bebouwingsdichtheid’ en ‘hoe kunnen de proefprojecten het verlangen naar het leven op het platteland in steden verminderen’.

Alle proefprojecten zullen worden ontwikkeld in het kader van de toenemende ruimtedruk en de groeiende behoefte om klimaatneutraal te leven, bijvoorbeeld door het overwegen van nieuwe mobiliteitsconcepten.

De Zwarte Hond zal voor het project samenwerken met REGiONALE, gemeenten, woningcorporaties en particuliere ontwikkelaars. Om de doelen voor het gezamenlijke werk te definiëren en een gemeenschappelijk begrip van de uitdagingen te ontwikkelen, zullen de komende weken digitale workshops plaatsvinden.

De Zwarte Hond verheugt zich op de spannende taak om samen met deze partners innovatieve woonconcepten voor de OWL-regio te ontwikkelen.