Renovatie Lanenflat van start

De stadsvernieuwing Nieuw Crooswijk in Rotterdam bestaat niet alleen uit nieuwbouw, een deel van de bestaande woningen wordt gerenoveerd. De Lanenflat op de hoek van de Boezemlaan en Kerkhoflaan wordt grondig onder handen genomen en vooral qua uiterlijk aangepast zodat het goed aansluit bij de nieuwbouw eromheen.

Lang heeft de Lanenflat alleen aan de rand van de kale bouwplaats gestaan maar inmiddels is de nieuwe bebouwing er omheen op hoogte. De Lanenflat ondergaat met name aan de buitenzijde een grondige renovatie. De gevel krijgt voor een groot deel nieuw metselwerk. Een deel van het meteselwerk wordt gekeimd (het metselwerk wordt met speciale verf behandeld). Ook komt er een nieuwe lift op een nieuwe plaats, zodat de woningen beter te bereiken zijn. De gesloten plint wordt verwijderd zodat ook op straatniveau het gebouw beter aansluit bij de overige nieuwbouw. De werkzaamheden zijn naar verwachting april 2013 afgerond.

De Lanenflat krijgt met eenvoudige middelen een make-over die zorgt dat Nieuw Crooswijk ook vanaf het Oude Noorden een nieuw gezicht heeft.

Mail voor meer info architect Bart van Kampen.