Rentmeesterschap als basis voor een vitaal landschap

In opdracht van de gemeente Bladel maakte De Zwarte Hond een plan voor het terrein De Egyptische Poort, waarbij gevraagd werd om een co-livingconcept op gebiedsniveau. In samenwerking met Felixx en InVra Plus werd een visie opgesteld met de titel De Egyptische Coöperatie, die voortbouwt op het voor Bladel kenmerkende gevoel van saamhorigheid.

De principes van rentmeesterschap vormen het fundament voor het concept. Rentmeesterschap gaat ervan uit dat de mens beheerder in plaats van bezitter is van de natuur. De bewoners van De Egyptische Coöperatie gaan bewust om met het landschap waarin ze leven. Dit betekent niet dat het landschap geen gebruiksfunctie heeft. Integendeel, het landschap wordt gebruikt voor voedsel- en energieproductie en voor de groei van natuurlijke materialen die door de gemeenschap gebruikt worden, bijvoorbeeld voor het maken van meubels. Het teruggeven van wat wordt genomen vormt het basisprincipe. Bewoners oogsten niet alleen, maar zaaien ook.

Voortbouwend op het Masterplan Egyptische Poort wordt het bestaande landschap versterkt door de aanwezige groenstructuren te continueren. Geïnspireerd op de historische landschapsstructuur ontstaat een Kamerlandschap 2.0, opgebouwd uit vier bouwstenen: de landschapskamers, het productieve landschap, een ruggengraat en een fijnmazig netwerk van routes.

Rentmeesterschap vertaalt zich ook door op gebouwniveau. Bewoners dragen de verantwoordelijkheid om het landschap op een verantwoordelijke manier over te dragen aan een volgende generatie. Dit betekent dat de woningen als het ware te gast zijn in het landschap. Daarbij put het plan inspiratie uit de archetypische woonboerderijen uit het buitengebied van Bladel, die van oudsher vrij in het landschap staan of samen een cluster vormen rond een gemeenschappelijke ruimte. Een bijzonder element in het plan is het centraal gelegen ‘Lint’, dat een veilige leefomgeving biedt voor ouderen en hulpbehoevende dementerenden.