Routekaart Verstedelijking Zuid-Holland: woningbouwopgave is geen doel op zich, maar kans om onze steden en dorpen te versterken

In de komende twee decennia zullen er een kwart miljoen woningen in Zuid-Holland moeten worden bijgebouwd. Deze opgave kan als een investeringsimpuls voor de regio worden gezien, waarmee ook andere vraagstukken verder kunnen worden geholpen. Denk hierbij aan het beter benutten van (OV-) bereikbaarheid, energietransitie, stedelijke klimaatadaptatie en economische vernieuwing.

De Zwarte Hond stelde in nauwe samenwerking met de Provincie Zuid-Holland een Routekaart Verstedelijking voor haar op. Deze routekaart is gestoeld op zes richtinggevende ambities hoe de bouwopgave de provincie kan versterken:

1.    Bouw binnen bestaand stedelijk gebied
2.    Differentieer de woningvoorraad
3.    Bouw nabij openbaar vervoer hubs
4.    Draag bij aan de energietransitie
5.    Benut de potentie van groen en water
6.    Koester en ontwikkel gebieden voor de nieuwe economie

Op basis van deze zes ambities ziet de provincie vijf kansrijke ruimtelijke interventies.

Lees meer.