Slim integreren

Het gemeentehuis van Hoogezand-Sappemeer is momenteel gehuisvest in een gebouw uit begin jaren 80 en een aanbouw met semipermanente kantooreenheden uit midden jaren 90. Het complex verkeert in verouderde staat, zowel bouwkundig, maar met name installatietechnisch. Naast de herhuisvesting van het gemeentehuis, speelt tegelijkertijd de doorontwikkeling van de winkelvoorzieningen, de aanpassing van Kunstencentrum en theater Het Kielzog en de herpositionering van de bibliotheek een rol in Hoogezand-Sappemeer.

Het Huis van Cultuur en Bestuur krijgt vorm in het bestaande gemeentehuis. Alle drie de organisaties hebben eigen eisen en wensen, maar uitgangspunt is dat ze op verschillende vlakken gaan samenwerken. De burgers van Hoogezand-Sappemeer straks bediend met een breed servicepalet op het vlak van gemeentelijke diensten, voorlichting, educatie, cultuur en ontspanning.

Gemeenschappelijk gebruik maken van ruimtes en flexibele werkplekken leiden tot lagere bouw- en exploitatiekosten. Door op de huidige locatie van het gemeentehuis te blijven en niet te verhuizen naar een andere plek in de stad kunnen het belendende winkelcentrum De Hooge Meeren en het Huis voor Cultuur en Bestuur elkaar en het centrum van Hoogezand-Sappemeer versterken.
 

Voor meer informatie ga naar het projectitem of mail architect Henk Stadens.