Slimme gevel Astron beschermt tegen (dag)licht

De vernieuwde huisvesting van Astron krijgt vorm. Dit gebeurt in twee fases waarvan de eerste, de nieuwe aanbouw, gereed is. Het totale plan is in nauwe samenspraak tussen Astron en de stakeholders van het Nationaalpark, waaronder staatsbosbeheer, tot stand gekomen. Het nieuwe deel is vorige maand in gebruik genomen, waarna gestart is met de tweede fase, de verbouw van het instituut uit 1980.

Het nieuwbouwdeel heeft een transparante, open, open gevel gekregen van strekmataal. Deze gevel bepaalt zowel het beeld als het comfort in het gebouw. De gevelelementen zijn deels beweegbaar waardoor een medewerker kan kiezen om een zonwerend element voor zijn of haar raam te plaatsen of juist de zon binnen te laten. Aan het einde van de dag sluiten alle gevelelementen automatisch, zodat de lichtstraling van binnenuit geweerd wordt naar buiten. Op deze manier zal de lichtoverlast op de natuur van het Nationaal Park tot het minimum worden beperkt. Het gebouw met de slimme gevel past zich aan op de gewenste conditie in relatie tot de medewerker én de omgeving.