Sportcampus Rotterdam verleidt om te bewegen en ontspannen

De Zwarte Hond is superblij dat we Dura Vermeer hebben kunnen helpen bij de winst voor de partnerselectie voor de Sportcampus in Rotterdam. De discussies waren uitgebreid, open en vrij. Dat heeft geleid tot een aantal heel bijzondere ideeën.

Op de Sportcampus op het voormalig trainingscomplex Varkenoord van Feyenoord in Rotterdam-Zuid staat over enkele jaren een parkachtige woonwijk met ruim 800 woningen, twee middelbare scholen met sporthal, een verzamelplek voor deelvervoer en andere voorzieningen. Voor de eerste 500 woningen heeft de gemeente Rotterdam Dura Vermeer geselecteerd als creatieve ontwikkelpartner. De Sportcampus is een zelfstandig onderdeel van de gebiedsontwikkeling Stadionpark, een duurzame ontwikkeling waarin wordt geïnvesteerd in (top)sport, onderwijs, woningbouw, natuur en ondernemen. De visie en het Plan van Aanpak werd door de beoordelingscommissie verkozen op basis van lef, een krachtige ambitie en een gebalanceerd team.

Sportcampus stimuleert beweging
Chantal Zeegers, wethouder Klimaat, Bouwen en Wonen: “De Sportcampus wordt een nieuwe, groene en parkachtige woonwijk waarbij duurzaamheid en betaalbaar wonen centraal staan”. De sportieve Rotterdammer speelt de hoofdrol in deze nieuwe wijk die grotendeels autovrij wordt. Het plan bevordert sportparticipatie en gezondheid door de omgeving zo in te richten dat beweging en ontspanning wordt aangemoedigd. Dwars door de Sportcampus loopt het Rondje Stadionpark - een recreatieve route van 5 km - die de verschillende gebieden van Stadionpark verbindt. Aangrenzend zijn tal van sportvelden. In de wijk komen ook twee nieuwe middelbare scholen met het Onderwijs- en Sportcluster (OSC).

Focus op duurzaamheid
Duurzaamheid staat centraal in deze gebiedsontwikkeling. Met de focus op biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid en (natuur-)inclusiviteit. Zo ontstaat een 21e-eeuwse tuinstad met diverse vormen van groen, maar ook met stedelijke dichtheden waar het prettig wonen is voor mens en dier.

Afbeelding: Dura Vermeer