Start aanleg voedselbos Rijnvliet is startschot aanleg nieuwe wijk

De aanleg van het voedselbos in de nieuwe Utrechtse wijk Rijnvliet is gestart. Rijnvliet is een van de laatste gebieden van Leidsche Rijn die nog ontwikkeld gaan worden. Dit gebeurt naar ontwerp van De Zwarte Hond. De nieuwe wijk ligt relatief dicht bij de Utrechtse binnenstad, direct aangesloten op de A2 en A12 en op een HOV-baan, die zorgt voor een snelle busverbinding met het centrum. Tevens dicht bij het Maximapark en de Strijkviertelplas is het een wijk met veel potentie waar 1050 woningen, een basisschool en enkele bedrijven gerealiseerd zullen worden.

Rijnvliet onderscheidt zich van andere wijken in Leidsche Rijn door de grote hoeveelheid water en een bijzondere aanpak van het groen in het plan. De wijk is dooraderd met water dat de Strijkviertelplas verbindt met het riviertje de Leidsche Rijn. De openbare ruimte wordt ingericht volgens voedselbosprincipes. Dit voedselbos wordt de duurzame drager van de wijk en wordt samen met omwonenden ontworpen door De Zwarte Hond, Felixx en Æ Food Forestry Development.

Een voedselbos is een vorm van stadslandbouw waarbij de ecologische relaties van een natuurlijk bosssysteem worden toegepast. In tegenstelling tot een natuurlijk bos wordt er gebruik gemaakt van overwegend voedselproducerende planten en bomen. Het voedselbos wordt daardoor op meerdere manieren waardevol voor mens en dier. Het voormalig weidegebied Rijnvliet krijgt op basis hiervan een prachtige nieuwe invulling waarbij de groene buitenruimte, het natuurlijke water en de voedselproductie mensen met elkaar en met de natuur verbindt. Een verbinding die nu al is ingezet doordat omwonenden en de mensen van broedplaats Metaalkathedraal als initiatiefnemers nauw betrokken zijn bij de totstandkoming van het bos en daarmee bij de nieuwe wijk.

Klik hier voor meer beelden en informatie over Rijnvliet.