Start bouw Kindcentrum Woldwijck 2 in Hoogezand

Begin 2019 won De Zwarte Hond de aanbesteding voor het ontwerp van Kindcentrum Woldwijck 2 in Hoogezand. Het project maakt onderdeel uit van de scholenbouwopgave in het Groningse aardbevingsgebied en zal huisvesting bieden aan verschillende gebruikers: een gefuseerde openbare basisschool (nu nog twee scholen), een school voor speciaal basisonderwijs, een kinderdagverblijf en twee sportzalen. Naar verwachting zal na de zomervakantie worden begonnen met de bouw van het ruim 5.000 vierkante meter grote pand.

Ontwerp en interieur
Het Kindcentrum Woldwijck 2 wordt gebouwd op een nu nog lege locatie aan de rand van de wijk Woldwijck. in het ontwerp is de schaal van het kind leidend. De betrekkelijk grote school is optisch opgeknipt in kleinere stukken, door het gebouw zowel verticaal als horizontaal te laten verspringen. Het hart van het gebouw is een centrale hal met een tribunetrap. Alle belangrijke functies liggen aan deze ruimte. in het exterieur is gekozen voor een betonnen plint en geglazuurde groene steenstrips. in het interieur wordt veel eikenhout verwerkt.

Relatie tot de omgeving
Het gebouw staat als een paviljoen in het landschap en heeft een zorgvuldig vormgegeven overgang tussen binnen en buiten. Aan iedere zijde heeft het een toegang. Tussen de lokalen en het groen functioneert een veranda als overgangszone. Deze kan in afzonderlijke plekken worden verdeeld, zodat ook buiten les kan worden gegeven.