Start bouw Station Assen

In oktober wordt het eerste beton gestort voor het nieuwe stationsgebouw van Assen. BAM start die maand met de constructie van de fietsenkelder van het stationsgebouw. De vloer, de kolommen en het dek zijn volgens de planning in april-mei 2017 klaar, waarna kan worden gestart met de realisatie van het bovengrondse deel van het station.

Het stationsgebouw maakt deel uit van de Florijnas, een grootschalige gebiedsontwikkeling die als doel heeft de bereikbaarheid van de stad te verbeteren. Het stationsgebied is één van de acht projecten binnen de Florijnas. Binnen het plangebied is het nieuwe alzijdige stationsgebouw, ontworpen door De Zwarte Hond in samenwerking met Powerhouse Company, straks het verbindende element tussen twee stadsdelen. Deze zijn momenteel nog door verschillende verkeersstromen van elkaar gescheiden. Een nieuwe autotunnel ten zuiden van het station lost dit infrastructurele probleem op.

Tegelijkertijd met de ondergrondse basis zullen ook perron 1 en de perrontunnel klaar zijn. Een video-impressie van het toekomstige stationsgebouw is hier te zien.

Klik hier voor meer beelden en informatie over Station Assen.