Start bouwtraject nieuwbouw Innersdijk in Beijum

Zorggroep Groningen start nog dit jaar met de voorbereidingen van de nieuwbouw van woon-, zorg- en behandelcentrum Innersdijk in Beijum. Het nieuwe Innersdijk biedt ruimte aan circa 150 cliënten, verdeeld over de afdelingen revalidatie, somatische zorg, psychogeriatrische zorg en palliatieve zorg. Het bestaande pand voldeed niet meer aan de huidige eisen waarop is besloten een nieuw centrum op dezelfde locatie te bouwen. Innersdijk is voor deze bouwperiode tijdelijk verhuisd naar Ten Boer. Het ontwerptraject is inmiddels in volle gang en Zorggroep Groningen laat zich hierbij adviseren door Coresta Group uit Meppel en  De Zwarte Hond tekent voor het gebouwontwerp. Het oude pand is inmiddels gesloopt en de nieuwbouw start eind 2012, begin 2013. De planning is dat medio zomer 2014 de cliënten terugkeren naar Beijum.

Nieuwbouw Innersdijk
In het nieuwe woon-, zorg- en behandelcentrum komen ruimtes voor dagbehandeling, algemene medische voorzieningen, een brasserie, individuele appartementen, groepswoningen en hotelvoorzieningen. Cliënten hebben in het nieuwe centrum een eigen woon/slaapkamer. Daarnaast hebben cliënten zoveel mogelijk zicht op het plein en de groene zone met mogelijkheden voor veilige buitenruimtes. Uiterste zorg wordt besteed aan het inpassen van het ontwerp binnen de wijk.
 

Voor meer informatie mail architect Tjeerd Jellema.