Stedenbouwkundig plan stationsgebied Hilversum goedgekeurd door college B&W

Het college van B&W in Hilversum heeft woensdag 13 februari groen licht gegeven aan het door De Zwarte Hond en OKRA Landschapsarchitecten, i.s.m. de gemeente Hilversum ontworpen plan voor het nieuwe stationsgebied. Een fijnmazig netwerk van straten, lanen, pleinen en brinken verbindt het station met het centrum, en door het centrum tot aan het station te continueren, wordt de oostzijde van Hilversum bij het centrum betrokken. Het plan biedt ruimte aan groen, wonen, levendigheid, media en andere creatieve bedrijvigheid. 

“Na een heel zorgvuldig proces waar veel Hilversummers en verschillende andere gesprekspartners bij betrokken zijn, ligt er nu een prachtig plan dat past bij de uitstraling en identiteit van Hilversum,” vertelt wethouder Arno Scheepers. Na bespreking in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Wonen besluit de gemeenteraad in maart over het stedenbouwkundig plan.

Bekijk ontwerp