Team De Zwarte Hond bij laatste drie kanaalzone Brussel

De Brusselse regering heeft afgelopen zomer een oproep gelanceerd voor een masterplan voor de kanaalzone. Uit het grote aantal internationale inzendingen is het team van De Zwarte Hond, Studio UC, LOLA, MovaresSofie Vermeulen en Michiel Dehaene geselecteerd voor de tweede ronde. Ervaring met vergelijkbare complexe stedenbouwkundige opgaven en internationale, multidisciplinaire samenwerking zijn doorslaggevende criteria geweest ons team te kiezen. Naast het team van De Zwarte Hond zijn de teams van Xaveer de Geyter en Alexandre Chemetoff geselecteerd.

Door de industrialisatie van de 20e eeuw begon de neerwaartse spiraal van de haven- en stadskanalen in de steden. Het verpauperde kanaalgebied van Brussel is langwerpig en loopt van noord naar zuid dwars door het hele Brusselse Gewest. Het gebied heeft hierdoor een grote diversiteit aan stedelijke condities. Van periferie, naar centrum en weer naar periferie. Dit geeft de mogelijkheid tot maximalisatie van de programmatische diversiteit en karakteristieken van de verschillende deelgebieden. Tevens heeft het langwerpige kanaalgebied een enorme randlengte met een omvangrijk ‘achterland’. De revitalisering- en transformatielocaties kunnen meeliften op de reeds aanwezige kwaliteiten van deze belendende gebieden en gecombineerd worden met de potentiële groenblauwe kwaliteit van het kanaal.

Het team Kanaal Katalysator pleit voor een masterplan op diverse schaalniveaus. Ze levert een motiverende (her)oriëntatie voor investeerders, grondeigenaren, overheid, bewoners en overige betrokkenen in het Kanaalgebied. Het masterplan bestaat uit het creëren van een robuust raamwerk van openbare ruimten, het opstellen van een dynamisch plan en het initiëren van een intensieve samenwerking tussen alle stakeholders. De integrale aanpak koppelt vakinhoudelijke deskundigheid aan lokale kennis van Brussel. De cruciale sleutels worden eerst in kaart gebracht door een grondige analyse en waardering van de bestaande ruimtelijke structuren, gebruiken en hun politieke, economische, sociale en culturele krachtenvelden. Volgend voorjaar kiest de Brusselse regering één van de drie voorstellen.
 

Nieuwsartikel over kanaalzone in BrusselsNieuws.