Tentoonstelling Stadsontwikkeling München

De stad München heeft 1 oktober de tentoonstelling "Langfristige Siedlungsentwicklung" geopend waar het onderzoek van De Zwarte Hond over de transformatie van bedrijventerrein Obersendling wordt gepresenteerd. De tentoonstelling loopt tot 11 januari 2013.

De stad München is in de afgelopen tien jaar met een toename van 136.000 inwoners behoorlijk gegroeid tot ruim 1,3 miljoen inwoners. Mits de economie in de stad blijft floreren zullen er tot 2030 nog eens 150.000 inwoners bij komen. De druk op de woningmarkt en dientengevolge de druk op niet bebouwde ruimtes in de stad zal hierdoor toenemen. Het team van De Zwarte Hond bedacht een stedenbouwkundig instrumentarium waarmee deze druk verlaagd zou kunnen worden, namelijk het herstructureren van slecht functionerende en inefficiënt ingerichte bedrijventerreinen.

Mogelijke ingrepen lopen uiteen van grootschalige sloop en nieuwbouw tot kleinschalige integratie van nieuw programma in de bestaande structuur. Aangezien München als vestigingsplaats voor bedrijven interessant wil blijven, ligt de focus op de herbestemming van bestaande bedrijfsgebouwen tot woonhuizen of op invoeging van woningen in de bestaande structuren van bedrijvigheid.

Het doel is een nieuwe leef- en werkomgeving te creëren waarbij de mix aan programma kan coëxisteren. Omdat de visie geen toekomstig eindbeeld heeft kunnen de ontwerpen en strategieën continu getoetst en aangepast worden op bouwtechnische en economische haalbaarheid. Op deze wijze kan een optimaal plan voor de modificatie van stedelijke bedrijventerreinen worden ontwikkeld en ontstaan er nieuwe stedelijke mixed-use gebieden.
 

Meer info: Matthias Rottmann

Tentoonstelling "Langfristige Siedlungsentwicklung"
1.10.2012 - 11.1.2013

Gratis toegang; Ma - Vr  9.00 - 17.00 uur 
Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Lokalbaukommission
Blumenstraße 19, München, Duitsland