Toekomst voor Neue Mitte Oberhausen

In opdracht van de stad Oberhausen heeft De Zwarte Hond een stedenbouwkundig kaderplan ontwikkeld voor Neue Mitte Oberhausen. De strategie voor de ruimtelijke en duurzame ontwikkeling van dit Nieuwe Centrum van Oberhausen is gebaseerd op drie kernideeën: een groen-blauw parklandschap dat primair is bestemd voor fietsers en voetgangers en een tweede plek vormt, naast de straat, voor wonen en commercieel gebruik; hoogwaardig woon- en werk gerelateerd openbaar vervoer; dichte wijken met gemengde functies volgens het principe van de 15-minutenstad waarin alle dagelijkse bewegingen in minder dan 15 minuten kunnen worden gedaan.

Het stedenbouwkundig kaderplan wordt momenteel op lokaal politiek niveau geanalyseerd. Lees meer details in dit onlangs gepubliceerde artikel in de WAZ (Duits).