Transformatie van Post 65 erfgoed

Gisteren was architect/partner Bart Van Kampen aanwezig bij Platform Post 65. Georganiseerd door de Gemeente Leiden en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, werden ervaringen gedeeld in het borgen van Post 65-erfgoed. Doel was om zo inzicht te krijgen in de strategische aanpak van erfgoed uit de periode na 1965, en welke kansen en bedreigingen er zijn.

Samen met Ariadne Schmidt, Chris Suijker en Freek Schmidt ging Bart dieper in op de transformatie van het universiteitsgebouw en wat dat betekent voor de rol van gemeente, adviseurs en eigenaar. De conclusie van het debat benadrukte de intentie om erfgoed te behouden. Niet alleen vanwege zijn cultuurhistorische waarde, maar ook vanuit duurzaamheidsperspectief. Vooral wanneer gekeken wordt naar materiaalgebruik, beton is namelijk een aanzienlijke CO2-vervuiler en draagt bij aan klimaatopwarming.

Het voorstel is om te kijken naar programma-opties die passen bij het gebouw want pleiten voor een duurzaam gebouw, enkel op basis van exploitatie en energie, rechtvaardigt nooit de beslissing tot sloop. Voor de Universiteit Leiden is De Zwarte Hond verantwoordelijk voor de renovatie en nieuwbouw van de Faculteit der Geesteswetenschappen: Cluster Zuid en Noord. Eind jaren 70 ontwierp architect Joop van Stigt het bijzondere Cluster Zuid. In onze circulaire renovatie hergebruiken we de markante betonnen kolommen en houten plafondpanelen. Voor Cluster Noord is sloop de insteek maar met behoud van de cultuurhistorische waarden, waarbij materialen worden vernieuwd en terugkomen in de nieuwbouw.

Voor de uitvoering werken we samen met Combinatie Cluster Zuid: Constructif, Nelissen ingenieursbureau en Kuijpers, en met HARRYVAN, New Horizon en BWRI.