Tweede prijs voor herontwikkeling kazerneterrein

De voormalige Adam Kazerne in het Duitse Soest, nabij Dortmund en Essen, moet innovatief worden ongevormd tot een levendig (woon)gebied. De Zwarte Hond heeft samen met Studio UC en Davids, Terfrüchte + Partner een conceptplan ontwikkeld. Uitgangspunt is om in een vroegtijdig stadium van het planproces alle actoren, waaronder toekomstige bewoners, te betrekken en samen een robuust stedenbouwkundig raamwerk te ontwikkelen dat uiterst flexibel kan worden ingevuld. In het plan worden de bestaande structuren, historische kenmerken en de inrichting van de openbare ruimte daar waar mogelijk behouden. De jury sprak lovend over de procesgeöriënteerde ontwikkeling van coöperatieve stedenbouw en de zorgvuldige ruimtelijke invulling. Het plan heeft de tweede prijs ontvangen, de eerste prijs is gewonnen door Dr. Karlfried Daab met Seelemann Landschaftsarchitekten.