Van Strand tot Stad – De Zwarte Hond onderzocht de ontwikkelkansen aan de Hoekse Lijn

Rondom metrolijn de Hoekse Lijn liggen volop kansen om te investeren in woningbouw, bedrijvigheid en recreatie. Hoe die mogelijkheden eruit zien is te lezen in de studie ‘Van Strand tot Stad: ontwikkelkansen aan de Hoekse Lijn’. Het onderzoek werd uitgevoerd door De Zwarte Hond en is vorige week aangeboden aan de gemeenteraden van de vier Hoekse Lijn-gemeenten.

Zuid-Holland maakt zich op voor een flinke bevolkingsgroei. Om die groei het hoofd te bieden en ervoor te zorgen dat ook de steden langs de Hoekse Lijn in de toekomst voldoende woningen, werkgelegenheid en recreatiemogelijkheden hebben, is de afgelopen maanden hard gewerkt aan een studie waarin kansen en mogelijkheden in kaart zijn gebracht. Opdrachtgever van deze studie is de De Hoekse Lijn Partners. In dit samenwerkingsverband zijn de gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag verenigd.

De Zwarte Hond brengt in de toekomstvisie ‘Van Strand tot Stad: ontwikkelkansen aan de Hoekse Lijn’ diverse zogenoemde ‘ontwikkelkansen’ in kaart. De studie schetst hoe het potentieel van de Hoekse Lijn als verbinding optimaal kan worden benut. Door rondom de metrolijn te investeren in woningbouw, bedrijvigheid en recreatie kan slim gebruik worden gemaakt van de bestaande OV-voorziening. De Hoekse Lijn voorziet immers in de mobiliteitsbehoefte van (toekomstige) bewoners, ondernemers en recreanten.

Daan Zandbelt, projectleider en partner van De Zwarte Hond: ‘Wat de studie laat zien is dat van elk van de stationsgebieden de eigen sterke punten verder kunnen worden ontwikkeld. Zo creëren we diverse en afwisselende woonmilieus, werkomgevingen voor uiteenlopende sectoren en een rijk palet aan recreatiemogelijkheden, zowel in het landschap als cultureel. We stimuleren dat de stations elkaar aanvullen en als een team gaan samenwerken, waardoor regio, kernen en wijken sterker worden.’

Vervolgtraject
De studie ‘Van Strand tot Stad: ontwikkelkansen aan de Hoekse Lijn’ dient als discussiestuk en zal de komende maanden in de colleges en gemeenteraden van de betrokken gemeenten worden behandeld. Op basis hiervan wordt later dit jaar begonnen met de uitwerking van een plan van aanpak.

Lees hier het hele rapport