Veelbelovende 2e plaats voor stedenbouwkundig ontwerp München-Riem

In het zuidwesten van het beursterrein München-Riem zal een stadswijk met een kwalitatief hoogwaardige open ruimte voor 2.500 bewoners worden gerealiseerd. In een competitie op uitnodiging, bestaande uit 15 deelnemende bureaus, heeft De Zwarte Hond voorlopig de tweede plaats behaald. De bureaus hebben momenteel de gelegenheid hun ontwerpen te herzien. Later dit jaar zal de jury één van de drie winnende ontwerpen aanbevelen voor uitvoering.

Tussen de Messestadt München-Riem en Kirchtrudering wordt de 5e uitbreiding aangelegd als ruimtelijke voortzetting van het Riemer landschapspark. Het ruimtelijke idee van het landschapspark, bestaande uit grote open gebieden en compacte bossages, dient als uitgangspunt. De bestaande bosterreinen worden als wijken voortgezet en de weidse landschapsruimten worden als structurerend element opgenomen.

De 5e uitbreiding vormt een nieuw en apart deel van het landschapspark: maximaal groen, klimaatactief en divers in bebouwingstypologieën en hoogteontwikkeling.

Stedenbouw
Door de voortzetting van het landschapspark en de slimme aanleg van de nieuwe ringweg ontstaan in totaal zeven wijken. Deze wijken worden met elkaar verbonden door een autovrije promenade, waardoor veilige verbindingen in noord-zuid richting ontstaan.
De wijken bestaan uit percelen waarop variabele gebouwen van vier, zes en acht verdiepingen worden gerealiseerd. Het variabele hoogteontwerp zorgt voor een gevarieerd uitzicht vanuit vele flats. Tegelijkertijd reageren de verschillende bouwhoogten op de schaal van de straatruimtes en pleinsituaties. Langs de groene corridors krijgen de wijken een gestructureerde, geplooide rand die ruimte biedt tot levendige gevels en veelzijdige architectuur.

Vrije ruimte
De dichte bomenpopulatie van het Riemerpark zorgt voor een ruimte scheppende structuur. Hij strekt zich uit als een verlengstuk van de assen van het landschapspark en onderverdeling van de wijken. In tegenstelling tot de weidse landschappen strekt zich in de compacte wijken een netwerk van stedelijke open ruimten uit, die in elke wijk samenkomen om een buurtplein te vormen. Belangrijke verbindingen uit de omgeving, met name vanuit het Riemer Landschaftspark en de Kirchtrudering, zijn in het concept opgenomen. Twee groene corridors bieden ruimte voor vrijetijdsbesteding zoals openbare speel-, sport- en fitnessruimten. Ten slotte bieden de groene binnentuinen de bewoners private open ruimten voor hun privacy.