Verduurzaming Sportcentrum Kardinge

Met de vaststelling van het plan ‘Sportcentrum Kardinge: duurzaam bewegen’ heeft de gemeente ingestemd het aanpassen en upgraden van diverse ruimtes van ons sportcentrum in Groningen.

Het Sportcentrum Kardinge hebben wij in de jaren negentig hebben gerealiseerd. Met de uitvoering van de huidige werkzaamheden worden naast het verbeteren van de faciliteiten tevens diverse energiebesparende maatregelen doorgevoerd en wordt Kardinge een voorbeeldproject op het gebied van duurzaamheid. De warmtekrachtkoppeling van Kardinge is aan vervanging toe. Door deze installatie in te ruilen voor warmtepompen en een energietoren ontstaat een besparing van 400.000 m3 gas per jaar. Om de CO²-uitstoot van het sportcentrum te halveren, gaat het sportcentrum gebruik maken van o.a. LED-verlichting rondom de 400-meterbaan, windturbines, een warmteterugwininstallatie en een biomassa-installatie. Bovendien worden er, over een oppervlakte van 1500 m², zonnepanelen geplaatst. De totale uitgaven rondom duurzaamheid (€ 2,5 miljoen) worden gedekt door aanzienlijke besparingen op de energielasten. De verwachting is dat de energierekening jaarlijks € 215.000,- lager uitvalt.

Voormalig sportwethouder Frank de Vries: “Door deze ingrepen kan Kardinge ook de komende 15 jaar haar faam waarmaken als het sportcentrum voor stad en ommelanden”. Ook houdt de gemeente Groningen bij de werkzaamheden rekening met de nieuwe gebiedsvisie op recreatiegebied Kardinge. Hierbij wordt het sportcentrum rechtstreeks verbonden met het hart van het recreatiegebied.
 

Meer informatie? Mail architect Henk Stadens.