Verstedelijkingsstrategie voor Regio Zwolle vastgesteld

In de periode tot 2040 zullen er in de regio Zwolle minimaal 50.000 woningen worden gerealiseerd. Het klimaatadaptief accommoderen van deze groei, mét behoud en ontwikkeling van de kwaliteit van de leefomgeving, de bereikbaarheid en haar economie, is een integrale opgave die vraagt om keuzes in een langetermijnstrategie. De Zwarte Hond en Studio Bereikbaar hebben in opdracht van de samenwerkende partners binnen Rijk en Regio de verstedelijkingsstrategie voor de regio Zwolle opgesteld: ‘Warme Harten in een Klimaatadaptieve Delta’.

De strategie van ‘Warme Harten’ bouwt voort op het uitgangspunt dat als je bouwt waar de mensen al zijn, dit als hefboom kan werken voor de grote opgaven in die bestaande gebouwde omgeving. Nieuwbouw zal zo bij moeten dragen aan de sociale samenhang, economisch draagvlak, de mobiliteitstransitie en de opgaven van klimaatadaptatie en energietransitie. Deze strategie maakt lokaal maatwerk mogelijk zodat zowel nieuwe als bestaande inwoners van de investeringen profiteren.

Een ‘klimaatadaptieve delta’ is gestoeld op de omslag naar natuurlijke oplossingen waarbij water en bodem leidend zijn. De warmehartenstrategie investeert in de klimaatbestendigheid van kwetsbare bebouwde gebieden – zoals Zwolle, dat midden in de IJssel-Vecht delta ligt.

Op 1 februari 2023 heeft de stuurgroep de Verstedelijkingsstrategie ‘Warme Harten in een Klimaatadaptieve Delta’ vastgesteld. De Zwarte Hond en Studio Bereikbaar hebben deze strategie voor de regio ontwikkeld, gebaseerd op de principes van de Warmehartenstrategie en de Klimaatbestendige Delta.

Hier leest u meer over het hele project.