Vindicat behoort tot Best Practices architectenselecties

Aanbestedingen in Nederland staan tot op heden garant voor veel negatief sentiment onder architectenbureaus. Om te illustreren dat er beweging zit in de aanbestedingsproblematiek heeft Het Steunpunt het boek: 'Zo kan het ook!' uitgegeven. In dit boek worden 24 architectenselecties beschreven die voorbeeld zijn voor een goede aanbesteding.

De nieuwe huisvesting voor studentenvereniging Vindicat, dat via een Europese niet-openbare aanbesteding in 2009 door De Zwarte Hond gewonnen werd, is begeleid door Twynstra Gudde. Na een voorselectie door Twynstra Gudde is in een gezamenlijk team van de gemeente Groningen en Vindicat een vijftal architecten geselecteerd. Daarna is in vier rondes de dialoog tussen opdrachtgevers en architecten aangegaan en heeft er voortdurend terugkoppeling naar de leden van Vindicat plaatsgevonden. Dit stimuleerde niet alleen de kwaliteit van de ingediende voorstellen maar leverde ook tevreden deelnemers en opdrachtgevers op. Want zoals Iljan van Harteveldt van Twynstra Gudde zegt in de publicatie: "De gemeente wilde een open gebouw, Vindicat een gesloten, mysterieus ontwerp. Wie dat kan combineren krijgt de handen op elkaar en dat is ook gelukt."
 

Momenteel wordt hard gewerkt aan het definitieve ontwerp van Vindicat, zie ook het projectitem.