Visie voor stationsgebied Schiedam vastgesteld

De gemeenteraad van Schiedam heeft dinsdag 2 november 2021 een ruimtelijke visie vastgesteld voor een transformatie van het Stationsgebied Schiedam. De Zwarte Hond is verantwoordelijk voor de formulering van het ruimtelijke kader voor de visie waarop de uitgangspunten voor de ambities zijn gebaseerd. Op basis van de visie wordt het stationsgebied een belangrijke schakel in het SchieDistrict. Het stationsgebied wordt beter bereikbaar, prettiger en veiliger voor de buurtbewoners, reizigers en bezoekers.

Het gebied rondom het station gaat de komende jaren flink veranderen. Het stationsgebied speelt een centrale rol in het ontwikkelen en bereikbaar houden van de stad. Binnen het Schiedistrict komen verschillende ruimtelijke structuren, die bepalend zijn in Schiedam, elkaar tegen en daarin is het stationsgebied een belangrijke schakel.

Het stationsgebied bestaat momenteel nog uit meerdere ruimtelijke barrières vooral gevormd door bundels infrastructuur gelegen op viaducten en taluds. Samenhang in het stationsgebied ontbreekt, zowel in de oost-west richting als noord-zuid. Op basis van de Visie Stationsomgeving kiest de gemeenteraad voor een verdere transformatie van het gebied aan de zuidzijde van het station.

Van efficiënte overstapmachine naar een stads en levendig stationsgebied

Doel van de opgave is om het stationsgebied Schiedam te transformeren van een efficiënte overstapmachine naar een stads en levendig stationsgebied. De vier ambities zijn voor het stationsgebied zijn:

1. Stedelijk leven stimuleren: een goede relatie en interactie tussen gebouw en openbare ruimte is randvoorwaardelijk voor stedelijk leven op straat.

2. Gezond microklimaat realiseren: In een prettig, aangenaam en gezond (micro)-klimaat (koel, luw, en zuiver) is het prettig verblijven

3. Mobiliteitstransitie mogelijk maken: Een nieuwe hiërarchie in openbare ruimte en mobiliteit zorgt voor meer ruimte voor voetgangers en fietsers, minder ruimte voor auto’s

4. Verankeren aan de stad: Het stationsgebied verbindt de omliggende wijken optimaal met elkaar en maakt Schiedam sterker.

Lees de volledige Visie Stationsgebied Schiedam Centrum.

Visualisatie: De Zwarte Hond