Voorlopig ontwerp MFA Kruidentuin gereed

Het voorlopig ontwerp van de multifunctionele accommodatie De kruidentuin in Barendrecht is afgerond. Het gebouw gaat basisschool De Hoeksteen van 10 groepen, kinderopvang/ BSO Eiland Marlyne, een grote sportzaal, een balletzaal,  wijkteams en het Centrum Jeugd en Gezin huisvesten. Het ontwerp is een samenhang van verschillende volumes. Hierdoor sluit het gebouw aan bij de schaal van de wijk en de schaal van het kind. Daarbij symboliseren de volumes de identiteit van de individuele gebruikers. De keuze voor een eenduidige vormgeving en één materiaalkeuze staat voor de samenwerking binnen het gebouw. Bijna op het gehele dakvlak worden zonnepanelen opgenomen.

Het gebouw wordt met recht een multifunctionele accommodatie. De kantine van de sport wordt tussen de middag tevens gebruikt als teamkamer voor de leerkrachten en later in de middag door de kinderen van de BSO om er te spelen. De balletzaal wordt overdag gebruikt als speellokaal voor de onderbouw van de basisschool. Hierdoor zijn de gebruiksmogelijkheden voor iedereen vele malen groter dan wanneer iedereen een eigen gebouw heeft.

Volgens planning wordt dit najaar gestart met de bouw van het MFA.
 

Neem voor meer informatie contact op met Bart van Kampen.