We gaan stad maken

in Nederland en Duitsland is een grote vraag naar woningen en kantoren. En er is geld. Toch blijft de productie achter. De hedendaagse praktijk van gebiedsontwikkeling blijkt weerbarstiger en complexer dan in de jaren 90 en de vroege jaren 0: de ambities liggen hoger, er wordt meer binnenstedelijk ontwikkeld, met meer gemengd programma, en de bouwkosten blijven hoog. Die verandering uit zich in de opdrachten die we krijgen. in 2019 zijn we vaak gevraagd om aan grotere en complexere gebiedsontwikkelingen te werken, als architect en stedenbouwkundige. Om te komen tot integrale en gedragen oplossingen die kwaliteit toevoegen aan de stad.

We zetten onze kennis, ervaring en creativiteit in om antwoorden te ontwikkelen voor deze opgaven. We ontwerpen vanzelfsprekende en uitgesproken architectuur en stedenbouw. En we helpen onze opdrachtgevers om deze te realiseren. Mooie voorbeelden zijn projecten als: gebiedsontwikkeling NDSM in Amsterdam, hoogbouwvisie Düsseldorf, Stadsblokken Meinerswijk in Arnhem, Mercado en Het Groot Handelshuis in Groningen, de houten woonwijk Ellenerhof in Bremen, het World Food Center in Ede, Stationsgebied Hilversum, DE CAAP in Capelle, de uitbreiding van winkelcentrum Stadshagen in Zwolle, Hart van de Waalsprong in Nijmegen, de renovatie van faculteitsgebouw Cluster Zuid in Leiden, de ontwikkeling van Schieveste in Schiedam, het Central innovation District in Den Haag en Rugarama Park Estate in Rwanda.

Ons team zit vol energie, creativiteit en talent. Met die energie gaan we ook het nieuwe jaar in. Maar eerst gaan wij genieten van een welverdiende vakantie, met onze familie, geliefden en vrienden. En datzelfde wensen wij ook u toe. Fijne feestdagen en een mooi 2020!