Wethouder breekt lans voor frisse school in Waalsdorp

Directeur Eco van Efferink van de Monterssorischool in Waalsdorp wil met de nieuwbouw de geplande groei van de school kunnen accommoderen. Een belangrijk aspect bij het ontwerp is dus flexibiliteit.  Daarnaast ligt de eis voor een hoogwaardige huisvesting voor de korte en  lange termijn. Deze vertaalt zich onder andere in een gezond binnenklimaat. Een slecht binnenmilieu heeft immers een negatief effect op de gezondheid van leerlingen en onderwijzend personeel, en op hun leerprestaties en functioneren. Naast een optimaal binnenmilieu is daarbij ook een beperkt energiegebruik essentieel – alleen al vanwege de kosten. in het kader van het 'frisse scholen project' (Senter Novem) in Nederland zijn regels opgesteld om het binnenklimaat en energieverbruik op scholen te verbeteren.

Maatregelen om een frisse school te worden zijn behalve op tijd en dus vooraf slimme keuzes maken, niet goedkoop. Gelukkig vond wethouder ingrid van Engelshoven van Den Haag het frisse scholen concept net zo belangrijk als school en architect. Zij zegde een substantieel bedrag toe waardoor geïnvesteerd kan worden in de juiste installaties, vloerverwarming, hoge plafonds en een kolomstructuur.  Dit resulteert in afname van het energiegebruik, een gezond binnenklimaat en maximaal flexibel gebouw, nu en in de toekomst. Hiermee zet Waalsdorp de toon en wordt wellicht elke nieuwe Haagse school fris!
 

Meer info? Mail onze architect Bart van Kampen.