Willem Hein Schenk nieuwe stadsarchitect Haarlem

Het college van burgemeester en wethouders benoemt per 1 mei voor een periode van drie jaar Willem Hein Schenk tot stadsarchitect van Haarlem. Met deze benoeming zorgt het college voor een onafhankelijk adviseur voor strategische vraagstukken op het snijvlak van stedelijke ontwikkeling, duurzaamheid, mobiliteit en sociale inclusiviteit.

Het college heeft gekozen voor invulling van de functie in de vorm van een ‘stadsadviseur’. Deze stelt de vraagstukken waar Haarlem voor staat centraal, en overstijgt daarmee met brede, onafhankelijke en frisse blik de losse bouw- en ontwikkelingsprojecten. Het college denkt daarbij aan ruimtelijke vraagstukken op het snijvlak van stedelijke ontwikkeling, duurzaamheid, mobiliteit en sociale inclusiviteit. Wethouder Floor Roduner (Ruimtelijke Ontwikkeling): ”Met Willem Hein Schenk krijgt onze groeiende stad Haarlem een ervaren architect die ons gaat helpen onze ambities waar te maken. Haarlem kent een rijke traditie van stadstimmerman tot stadsbouwmeester dan wel stadsarchitect. De invulling van de functie veranderde mee met de stad. ik heb er alle vertrouwen in dat Willem Hein Schenk een nieuwe eigentijdse invulling aan de functie gaat geven.”

Willem Hein Schenk is sinds 1992 als architect verbonden aan De Zwarte Hond. (www.dezwartehond.nl). Momenteel is hij nog als adviseur en partner betrokken bij dit bureau met vestigingen in Groningen, Rotterdam en Keulen. De afgelopen jaren heeft hij o.a. gewerkt aan het nieuwe Cultuurcentrum Zinder in Tiel, de renovatie van het gemeentehuis in Bussum en een nieuw ontvangstgebouw op Nationaal Park De Hoge Veluwe. Willem Hein Schenk: “in mijn nieuwe rol in Haarlem wil ik vooral als verbinder en aanjager van een uitgesproken ruimtelijke ambitie de stad verder helpen naar een gezamenlijk geformuleerde toekomst. ik zie er naar uit om mee vorm te geven aan de maatschappelijke ambities uit het coalitieakkoord. Het lijkt me heel spannend om daar samen met de bewoners, gebruikers, de bestuurders en de ambtenaren van Haarlem de komende jaren aan te werken. ik wil graag de eerste honderd dagen van mijn nieuwe functie gebruiken om de stad goed te leren kennen. Aan de hand daarvan zal ik formuleren wat u van mij kan verwachten!”