Wonen aan het spoor: mobiel en groen buiten de grote steden

De grote steden in de Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen (NRW) zijn steeds minder in staat om te voldoen aan de vraag naar woonruimte. Hierdoor neemt ook de druk op de omliggende gebieden toe. in samenwerking met de Deutsche Bahn heeft de deelstaatregering van NRW daarom het programma ‘Bauland an der Schiene’ geïnitieerd. Het doel van dit programma is het identificeren en ontwikkelen van het potentieel rondom bestaande stations in de omgeving van de steden. De lokale overheden worden actief ondersteund bij de planning, met name om te komen tot de ontwikkeling van stedenbouwkundige typologieën met een hogere dichtheid dan gebruikelijk. De Zwarte Hond heeft inmiddels het eerste ontwerp voor de gemeente Havixbeck in het Münsterland gepresenteerd.

Het 20 ha grote projectgebied ligt tussen het station, het centrum en het kasteel van Havixbeck en moet ruimte bieden aan 700 woningen. Naast eengezinswoningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijtjeshuizen zijn er op meerdere plaatsen appartementengebouwen, gegroepeerd rondom compacte binnenpleinen. Hier worden ook extra functies aan het woonprogramma toegevoegd. Zo staat in de eerste fase van de bouw een kinderdagverblijf gepland.

Hoewel er een hoogteverschil in het gebied zit van 13 m, zal het regenwaterbeheer in de straten en open ruimtes uitsluitend plaatsvinden via sloten, troggen en tijdelijke waterbergingen. Het groen dat hierdoor ontstaat, zorgt in de zomer ook voor extra bescherming tegen de hitte. Aan de noordelijke kant van het gebied bevindt zich een 40 m brede parkeerstrook die de stationszone met Havixbeck verbindt.

Het station zal worden uitgebouwd als mobiliteitsknooppunt en geschikt gemaakt voor elektrische mobiliteit. Daarnaast wordt onderzoek gedaan in hoeverre het huidige stationsgebouw een multifunctioneel gebouw kan worden. Om de wachttijd voor de reizigers zo aangenaam mogelijk te maken, wordt de open ruimte rond het station beplant met eetbare planten en fruitbomen. Op deze manier ontstaat het ‘eetbare’ station Havixbeck.

De bouwcommissie van de gemeente heeft het ontwerp unaniem goedgekeurd. Met name de duurzaamheidsstrategie en het innovatiepotentieel voor Havixbeck wisten te overtuigen en zullen verder worden ontwikkeld.