‘Wonen als middel om steden beter en toekomstbestendig te maken’ – VG Visie Wintergasten 2021

In de VG Visie Wintergasten editie wonen #23 stelt Jeroen de Willigen voor om de woningbouwopgave - die intrinsiek ook al waardevol is – te gebruiken om meerdere opgaven (klimaatadaptatie, verstedelijking, CO2 neutraal, inclusie) ruimtelijk goed voor elkaar te krijgen. Met kwaliteit en in samenhang. Daarnaast komt de verstedelijkingsopgave aan bod, en de uitdagingen en kansen die dat met zich meebrengt. Jeroen licht toe dat bij De Zwarte Hond ontwerpend onderzoek daarbij een essentieel instrument is dat in beeld brengt waar de opgave precies uit bestaat en waar kansen liggen om vraagstukken te verbinden – en daarmee ook de belangen van partijen.

Lees hier het volledige VG Visie interview.

Foto: Marcel Krijger