Woningen Overtoomse Veld gerealiseerd met Facet-Bouwsysteem

In de wijk Overtoomse Veld in Amsterdam zijn 99 eengezinswoningen van De Zwarte Hond opgeleverd, waarbij gewerkt is met het Facet-bouwsysteem van Van Wijnen, een ontwikkel- en realisatieproces. Er spelen veel belangen voor het welslagen van de herstructurering in Nieuw West, het stadsdeel waarvan Overtoomse Veld deel uitmaakt. In het ontwerpproces was de politieke druk om kwalitatief goede woningen voor toegankelijke prijzen te bouwen daarom groot. Het Facet-bouwsysteem bracht daarbij uitkomst. Afspraken over prijs en bouwsystematiek tussen opdrachtgever, aannemer en architect waren bij de start van het project al gemaakt. Zo is in het ontwerpproces en de bouwvoorbereiding tijd en geld bespaard. Binnen de regels van de verkregen catalogus is het De Zwarte Hond gelukt om een uniek ontwerp te maken voor Overtoomse Veld. 

 
Klik hier voor meer foto's en informatie over het project.