World Food Center Ede

In Ede wordt hard gewerkt aan de realisatie van het World Food Center (WFC). Hier zullen bedrijven in de foodsector, diverse kennisinstellingen en consumenten elkaar ontmoeten om kennis te creëren en te delen. De Zwarte Hond ontwerpt samen met WFC Development en de gemeente Ede het stedenbouwkundig plan van het WFC, een plek met internationale allure, waar iedereen kan ondervinden wat de kracht is van de Nederlandse Foodsector. 

Het WFC wordt ontwikkeld op het kazerneterrein Maurits Zuid, nabij station Ede-Wageningen, direct grenzend aan de Veluwe. Een van de hoofdonderdelen wordt het WFC Experience Center. Het stedenbouwkundige plan wordt een flexibel, duurzaam en robuust landschappelijk raamwerk waarbinnen het WFC zich kan ontwikkelen. Belangrijk thema is de verweving van stad en natuur.  Voor de architectuur van de bebouwing wordt het thema “innovatief, duurzaam en authentiek” leidend. Aards, eerlijk, en zichtbaar duurzaam, passend bij de bestaande kazerne gebouwen. Het experience center zelf zal een iconisch uitstraling krijgen. 

WFC Development, Wageningen University & Research, het bedrijfsleven en de overheid hebben recent groen licht gegeven voor de uitwerking van het WFC Experience. Hier etaleert Nederland zich als mondiale koploper van de agrofoodsector. Het wordt een belevingswereld waar bezoekers het volledige verhaal over de voedselwaardeketen wordt verteld. Bezoekers ervaren er hoe voedsel wordt geproduceerd, bewerkt, getransporteerd en gegeten. Gezondheid en duurzaamheid in relatie tot voeding zijn belangrijke thema’s. De realisatie van het WFC komt hiermee weer een stap dichterbij. 

Het WFC is een initiatief van WFC Development B.V. (een samenwerking tussen Green Real Estate B.V. en Van Wijnen Groep N.V.), gemeente Ede, Wageningen University & Research en Stichting World Food Centers. In het derde kwartaal van 2017 start volgens planning de realisatie van de eerste fase van WFC Experience. 

Het WFC zal de komende periode verder worden uitgewerkt. Beelden zijn dus niet meer dan voorlopige impressies.