Email Disclaimer

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De Zwarte Hond is niet aansprakelijk voor onjuistheden of schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van een verzonden e-mailbericht. 
 
Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Via onderstaande link kunt u onze privacyverklaring downloaden. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de afdeling communicatie van De Zwarte Hond, via PR@dezwartehond.nl of 010-2409030.