Hoogbouw – Een studie naar Nederlandse hoogbouwcultuur

Hoge gebouwen zijn in Nederland vaak onderwerp van discussie. De afgelopen jaren worden er steeds meer hoogbouwprojecten gerealiseerd. Soms vanuit een bepaalde wens in de samenleving, maar net zo vaak ook zonder een duidelijk doel in de stad. Gemeenten zoeken de meerwaarde van hoogbouw: wat is de rode draad? In deze publicatie onderzoeken we voor de Stichting Hoogbouw wat goede hoogbouw is en hoe je die in de stad inpast. We gaan in op realisatieaspecten en benoemen de essentiële randvoorwaarden voor een geslaagd hoogbouwproject. We doen dat aan de hand van het hoogbouwlandschap in Nederland anno 2008: waar ging het goed en kunnen we van leren, en wat kan nog beter?

Bekijk publicatie