Basisschool en gymzaal op het COA terrein in Ter Apel in gebruik genomen

De basisschool op het terrein van COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) in Ter Apel is recentelijk in gebruik genomen. De school beschikt over een centrale hal en tien klaslokalen, elk lokaal biedt ruimte aan 15 leerlingen. De nadruk in de lessen ligt op gewenning aan het Nederlandse onderwijssysteem, het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen én op het leren van de Nederlandse taal.

Het schoolplein vormt het hart van de school. Om het plein ligt een brede gang met werkplekken en thematafels, met daaraan de klaslokalen. Door deze opzet valt door het hele gebouw volop daglicht naar binnen. Het licht en de open structuur van het gebouw geven de gebruikers van het gebouw een veilig en prettig gevoel, hetgeen begrijpelijkerwijs zeer belangrijk is voor de speciale doelgroep van de school. De kinderen hebben vanuit de klaslokalen vrij zicht op het schoolplein. De centrale hal van de school is eveneens licht en transparant, waardoor de overgang van plein naar binnen, en visa versa, vloeiend is. De eerste ervaringen van de leerlingen en de leerkrachten zijn zeer positief. De gymzaal van de school is bewust aan het begin van het terrein van het asielzoekerscentrum geplaatst, zodat deze ook van buitenaf door derden te gebruiken is.

Meer informatie over het project Asielzoekerscentrum Ter Apel is hier te vinden.