College van Rijksadviseurs, 2019: Via Parijs

Als Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving heeft Daan Zandbelt – tevens partner bij De Zwarte Hond – zich de afgelopen jaren intensief beziggehouden met de energietransitie. Het voorlopig resultaat van zijn onderzoek is te lezen in het advies ‘Via Parijs, een ontwerpverkenning naar een klimaatneutraal Nederland’. Hierin adviseren Zandbelt en zijn collega’s om bij het kiezen van maatregelen niet alleen te kijken naar het verminderen van de CO2-uitstoot, maar te kiezen voor maatregelen die maximaal bijdragen aan de omgevingskwaliteit. ‘Als we nú de juiste keuzes maken’, zegt Zandbelt, ‘kunnen we de energietransitie inzetten om Nederland rijker, hechter en schoner te maken.’

Bekijk publicatie