Concept Ruimtelijk Programmatisch Kader Minervahaven

in opdracht van het Havenbedrijf en de gemeente Amsterdam heeft De Zwarte Hond onderzocht hoe in de Minervahaven in de toekomst een gebalanceerde mix tussen wonen en werken kan worden gerealiseerd. Het resultaat hiervan is een concept ruimtelijk en programmatisch kader dat nog niet door de gemeente en het Havenbedrijf is vastgesteld, maar dat als basis dient voor een nieuw toetsingskader en herziening van bet bestemmingsplan.
Op circa 150 hectare dienen er ruim 11.500 woningen en 250.000 m2 niet-woonprogramma te worden gerealiseerd. Deze dichtheid is in Nederland ongekend. Het uiteindelijke streven is om een gemengd stedelijk gebied te maken met de stoerheid van de haven en de continuïteit en geborgenheid van de stad. Tot 2030 mogen er in de Minervahaven echter nog geen woningen gebouwd worden. Lees meer