De Zwarte Hond geeft vorm aan interactieomgevingen voor TU Delft Campus Midden

De Zwarte Hond heeft de aanbesteding gewonnen om voor de Technische Universiteit Delft de gebiedsvisie voor het gebied Campus Midden op te stellen. Daarbij speelt de wens van de universiteit om een klimaat te faciliteren waarin de interactie en uitwisseling tussen studenten, onderzoekers, medewerkers, bedrijven en inwoners uit de stad optimaal gefaciliteerd wordt.
Eind oktober stond in het teken van het kennismaken tussen de teams van de TU Delft en De Zwarte Hond, waarbij een wandeling over de campus een goede gelegenheid was om de sterke plekken en verbeterpunten te zien.

Kennisintensief ecosysteem

De TU Delft behoort tot de wereldtop van (technische) universiteiten en staat bekend om baanbrekend onderzoek, excellent onderwijs en innovatieve samenwerking met externe partners. Op haar campus in Delft houden ruim 28.000 studenten en circa 6.000 medewerkers zich dagelijks bezig met wetenschap, design en techniek, met als gezamenlijke missie: impact voor een betere samenleving. Op de campus bevinden zich naast de faculteiten ook kennisinstituten, twee hogescholen, bedrijven, studentenwoningen en voorzieningen. Al deze partijen samen vormen een rijk kennisintensief ecosysteem, waarin hoogwaardig onderwijs en onderzoek plaatsvindt en gewerkt wordt aan complexe innovaties.

Transformatieprogrammering
Voor het deel ‘midden’ van de universiteitscampus in Delft staan de komende jaren veel ontwikkelingen op de planning. Hiervoor is behoefte aan een visie met een ruimtelijk plan die ook de actuele vraagstukken en reeds lopende ontwikkelingen verder richting geeft. De Gebiedsvisie Campus Midden moet richting geven aan de programmering van het gebied en antwoord geven op uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld mobiliteit, inrichting buitenruimte, groenblauwe structuren en mogelijk fysieke ontwikkelingen.

De Zwarte Hond werkt regelmatig aan omgevingen waar kennisuitwisseling, innovaties en kruisbestuiving optimaal tot hun recht komen. We werken dagelijks aan gebouwen en omgevingen waar ontmoeting en interactie centraal staan, van de schaal van onderwijsgebouwen (zoals in Cluster Zuid van universiteit van Leiden of het Erasmuspaviljoen in Rotterdam) tot aan het scheppen van randvoorwaarden op stadsniveau (zoals in het CID in Den Haag). Wij kijken ernaar uit om deze kennis en ervaring in te zetten voor de TU Delft.